Prezes – Waldemar Krawacki


Wiceprezes – Krzysztof Kuczała


Wiceprezes – Martyna Gałat

Skarbnik- Zbigniew Kowalczyk


Członek Zarządu – Maciej Dydło


Członek Zarządu – Michał Gostyński


Członek Zarządu – Gabriela Rybska


Członek Zarządu – Adrian Ptak


Członek Zarządu- Piotr Jabłoński