Członek Krakowskiego WOPR od 2001 roku. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za aktywną działalność społeczną na rzecz Krakowskiego WOPR. Kierownik Grupy Interwencyjnej Krakowskiego WOPR. Przez wiele lat organizował i koordynował zabezpieczenie imprez masowych, takich jak Wianki, Parada Smoków, Red Bull, wybory Miss. Organizował i nadzorował dużą ilość szkoleń specjalistycznych dla ratowników Krakowskiego WOPR, nawiązując tym samym współpracę
z innymi jednostkami krajowymi i międzynarodowymi. Szkolenia te zwiększały umiejętności naszych ratowników w różnorakich dziedzinach zarówno motorowodnych, ale również  w zakresie udzielania pierwszej pomocy, poszukiwań oraz innych specjalistycznych. Wiele osób do dziś udzielających się
w naszej jednostce są jego wychowankami. Sprawował nadzór na sprzętem i mieniem Krakowskiego WOPR. Był inicjatorem i wykonawcą rozbudowy przystani Krakowskiego WOPR, powstały nowe budynki, wiaty pod sprzęt motorowodny oraz wiele innych. Dzięki swojej pracy społecznej doprowadził do unowocześnienia i dostosowania warunków przystani Kr WOPR do panujących potrzeb.  

Kategorie: Aktualności