Prezes – Waldemar Krawacki- nie pełni czynnej funkcji z powodu choroby


Wiceprezes – Krzysztof Kuczała


Wiceprezes – Martyna Gałat

Skarbnik- Zbigniew Kowalczyk


Członek Zarządu – Gabriela Rybska


Członek Zarządu – Adrian Ptak


Członek Zarządu- Piotr Jabłoński