Krakowskie WOPR w ramach współpracy z firmą CORMED umożliwia członkom Kr WOPR ukończenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Szkolenie prowadzone jest przez firmę CORMED na terenie obiektu Kr WOPR. Zapisy prowadzone są w biurze Krakowskiego WOPR. Wymagane jest członkostwo w Kr WOPR oraz ukończone 18 lat.

W razie pytań kontakt: sekretarz@wopr.krakow.pl

CENNIK:

grupa 6-9 osób 550 zł
grupa 10 osób i więcej 500 zł

Istnieje możliwość recertyfikacji uprawnień:
Egzamin+ przypomnienie (2 dni) 250 zł

Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych. 
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję, spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą: 
dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z ramowym programem kursu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Załącznik do rozporządzenia- Ramowy Program Kursu KPP