NAJBLIŻSZE SZKOLENIE

30.05-26.06.2021
Kurs intensywny( basen w weekendy oraz w tygodniu, wody otwarte w weekendy oraz w tygodniu, teoria do ustalenia z instruktorami)

Krakowskie WOPR organizuje kursy ratownika wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym ( Dz. U. z 2012, poz. 747 )
Terminy kursów ustalane są i publikowane w aktualnościach na stronie głównej.

CENNIK:
Koszt kursu dla osób wstępujących do Kr WOPR wynosi 1150 zł + 90 zł składka członkowska oraz legitymacja

Na kurs przyjmujemy również członków Kr WOPR, w stopniach MR WOPR i R WOPR, oraz po kursach prowadzonych przez Kr WOPR po 2012 roku w formie etapowej, którzy opłacili na bieżąco składkę członkowską. Zgodnie z decyzją Zarządu Kr WOPR opłata za szkolenie dla tych osób – wynosi 800 zł.

.

Osoby zapisujące się na kurs i wstępujące do Kr WOPR muszą wcześniej załatwić sprawy związane z członkostwem. W tym celu należy zgłosić się do biura Kr WOPR z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi. Na miejscu wpłaca się składkę członkowską oraz wypełnia druki związane z członkostwem oraz uczestnictwem w szkoleniu. Osoby nieletnie muszą zgłosić się do biura z rodzicem lub prawnym opiekunem.
Kurs obejmuje w sumie 63 godz. szkoleniowe, w tym 20 godz. zajęć teoretycznych i 43 godz. zajęć praktycznych.
Do szkolenia mogą przystąpić osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły 17 rok życia, pod warunkiem, że w momencie ukończenia kursu i przystąpienia do egzaminu końcowego będą mieć ukończone 18 lat.