OGŁASZAMY NABÓR NA
KURS RATOWNIKA WODNEGO

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie się 10-osobowej grupy.
PROPONUJEMY PROFESJONALNE SZKOLENIE WEDŁUG NOWEGO PROGRAMU OBOWIĄZUJĄCEGO OD 2012 ROKU (zgodnie z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012).
PROWADZONE PRZEZ NASZYCH INSTRUKTORÓW Z ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI I WIELOLETNIM W TYM ZAKRESIE DOŚWIADCZENIEM.
Szkolenie rozpoczynamy w dniu 04 listopada 2017 r, w godz. 8:00 do 9:30 na pływalni TS Wisła

Do szkolenia mogą przystąpić osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły 17 rok życia, pod warunkiem, że w momencie ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego będą mieć ukończone 18 lat.

Osoby zapisujące się na kurs i wstępujące do Kr WOPR muszą wcześniej załatwić sprawy związane z członkostwem. W tym celu należy zgłosić się do biura Kr WOPR z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi. Na miejscu wpłaca się składkę członkowską oraz wypełnia druki związane z członkostwem oraz uczestnictwem w szkoleniu. Osoby nieletnie muszą zgłosić się do biura z rodzicem (prawnym opiekunem), koniecznie muszą mieć ze sobą wypełnione i podpisane przez obojga rodziców ( prawnych opiekunów) „ oświadczenie uczestnika szkolenia ratownika wodnego”, które dostępne jest na stronie www.wopr.krakow.pl w zakładce i szkolenia.
Koszt kursu dla osób wstępujących do Kr WOPR 990 zł + 50 zł składka członkowska.

Na kurs przyjmujemy również członków WOPR, w stopniach MR WOPR i R WOPR oraz po kursach prowadzonych przez Kr WOPR po 2012 roku w formie etapowej lub cyklicznej, którzy opłacili składkę członkowską na rok 2017
Zgodnie z decyzją Zarządu Kr WOPR opłata za szkolenie dla tych osób wynosi – 510 zł
Kurs obejmuje w sumie 63 godz. szkoleniowe, w tym 20 godz. zajęć teoretycznych i 43 godz. zajęć praktycznych.

Zgłoszenia i zapisy prowadzi biuro Kr WOPR w godzinach urzędowania
w siedzibie Kr WOPR ul. Dojazdowa 4, tel. 12/421-24-64

Kategorie: Aktualności