Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie ratunkowe wraz z Województwem Małopolskim i innymi Partnerami realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19.

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie służb i jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Projekt ma zapewnić odpowiednie zasoby środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Efektem realizacja projektu będzie zwiększenia skuteczności reagowania podmiotów w walce z koronawirusem jak również poprawa warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie malopolska-anty.jpg

Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie.

Partnerzy projektu:

 1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
 3. Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu,
 4. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.
 5. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska,
 6. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka,
 7. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka,
 8. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska,
 9. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 10. Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 11. Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 12. Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
 13. Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Wartość Projektu wynosi: 3 000 000,00 PLN  i w całości finansowany jest ze środków unijnych.

Okres realizacji projektu: 16.11.2020 r. – 14.03.2021 r.

W ramach projektu Krakowskie WOPR zakupiło rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, kombinezony ochronne, gogle, płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, urządzenie do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, ozonator, butle tlenowe, AED, Pulsoksymetry, termometry bezprzewodowe

Kategorie: Aktualności