Ważny komunikat dla ratowników Kr WOPR! W ramach I etapu szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 zostali ujęci ratownicy wodni wykonujący działania ratownicze (§ 28a. ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Rady Ministrów). Oznacza to, że szczepieni w ramach etapu I mogą być ratownicy wodni realizujący lub mający realizować zadania z zakresu ratownictwa wodnego na pływalniach, kąpieliskach, zabezpieczeniach oraz stałych dyżurach ratowniczych gdzie podejmowane mogą być przez nich działania ratownicze.Osoby chętne prosimy o wysłanie na adres rzecznik@wopr.krakow.pl numeru PESEL, a także kompletu dokumentów potwierdzających uprawnienia ratownika wodnego. Dodatkowo niezbędne jest wypełnienie i przesłanie podpisanego skanu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Link do pobrania pliku: https://bit.ly/2XZrnywW razie pytań prosimy o kontakt z Gabrielą Rybską-Rykałą 606742480, która koordynuje akcje.Zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 10:00 21 stycznia, brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego powyżej wyklucza z możliwości udziału w szczepieniu.Przypominamy, że ratownikiem wodnym jest osoba spełniająca wszystkie warunki art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.631Liczba odbiorców91AktywnośćPromowanie niedostępne