KOMUNIAKT

Informujemy,  że przygotowujemy listę osób do wykreślenia z listy członków Kr WOPR, zgodnie ze Statutem Kr WOPR § 14, ust 1, pkt 2, które zalegają z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Na wykazie osób do wykreślenia w tym roku znajdą się osoby, które ostatnią składkę opłaciły w 2018 roku. Zaległość dla tych osób wynosi obecnie  210 zł , tj. 3 lata x 70 zł. Składkę można uregulować w nieprzekraczalnym terminie , do dnia 30.11.2021 roku.

Po tym terminie  trzeba  starać się o przywrócenie w prawach członka Krakowskiego WOPR.

Przywrócenie w prawach członka Kr WOPR będzie możliwe na wniosek osoby zainteresowanej w drodze uchwały Zarządu Kr WOPR.  Przy składaniu wniosku pobierana jest opłata wpisowa w wysokości  20 zł.  Ponowne wpisanie do ewidencji członków Kr WOPR, po decyzji Zarządu  wiąże się z uregulowaniem  zaległych składek członkowskich, wg stawek obowiązujących w dniu zapłaty (decyzją IX Zjazdu Kr WOPR z dnia 24-11-2007,  uchwała nr VIII/2007 r.).                  

Proszę przed przyjściem do biura sprawdzić na naszej stronie godziny urzędowania biura, które mogą ulec zmianie ze względu na dynamiczną sytuację związaną z pandemią.

Można również dokonać wpłaty na numer rachunku bankowego Krakowskiego WOPR:

ING BANK ŚLĄSKI,  NR RACHUNKU: 97 1050 1445 1000 0022 6957 1028.

Koniecznie i bezwzględnie w tytule zapłaty należy wpisać okres za jaki dokonywana jest wpłata , oraz swoje  imię i nazwisko, np. składka członkowska za lata 2017-2020 , Jan Kowalski

Wpłata na konto będzie uzupełniona w karcie ewidencyjnej członka Kr WOPR.

Potwierdzenie zapłaty składki w legitymacji WOPR, może nastąpić w terminie późniejszym, po zgłoszeniu się osoby do biura Kr WOPR